English   Polski  
Sky Tower zdobyte

21/08/2016

Sky Tower zdobyte

27 min 50sek - 49 pięter, 1142 schody - Krystian zdobył kolejny budynek - Sky Tower we Wrocławiu. Jest to dla Krystiana 12 zdobyty budynek. Dziękujemy...

Galeria
Facebook