English   Polski  
Sky Tower zdobyte 21-08-2016

Sky Tower zdobyte

27 min 50sek - 49 pięter, 1142 schody - Krystian zdobył kolejny budynek - Sky Tower we Wrocławiu. Jest to dla Krystiana 12 zdobyty budynek. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy realizacji tego projektu a w szczególności sponsorom: MARPIS, Sky Tower, ASbike.pl oraz Bikes baazar. Wkrótce kolejne wyzwanie.. tym razem w Ameryce:)

 Facebook